Мета та завдання

Редакція Вісника Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження розглядає лише оригінальні теоретичні, методологічні, експериментально-дослідницькі статті та огляди актуальні для агропромислового виробництва, які раніше не публікувались.

Праці повинні висвітлювати результати або ж огляди теоретичних та експериментальних досліджень щодо розвитку техніки та технологій, механізації та автоматизації, енергетики (передовсім відновлюваної), моделювання та інформаційного забезпечення, технічного сервісу, а також інженерії систем агропромислового виробництва (вирощування, транспортування, зберігання, первинної переробки сільськогосподарської продукції), інженерних аспектів екологічної безпеки та безпеки праці в агропромисловому виробництві.

Публікуються статті, що розкривають нові теоретичні положення, науково-методичні засади, експериментальні засоби та результати досліджень:

  • фізико-механічних і технологічних властивостей сільськогосподарських матеріалів, сировини та ґрунтів;
  • розробки та удосконалення механізованих і автоматизованих технологій вирощування, зберігання та первинної переробки сільськогосподарської продукції;
  • створення чи удосконалення конструкцій машин для агропромислового виробництва, обґрунтування їх технологічних параметрів чи параметрів їх робочих процесів;
  • нових методів обґрунтування систем машин і визначення умов їх ефективного використання;
  • шляхів забезпечення надійності та ефективного технічного сервісу машин;
  • напрямів енергозбереження та застосування відновлюваної енергетики;
  • сучасних технологій і технологічних процесів галузевого машинобудування;
  • створення та застосування інформаційних систем, а також управління  проектами та програмами в агроінженерії;
  • інженерних аспектів екологічної безпеки та безпеки праці в агропромисловому виробництві.