Процедура рецензування

Рецензування застосовується до всіх статей, що надходять до редакції. Мета рецензування – сприяти жорсткому відбору авторських рукописів для публікації та давати конкретні рекомендації щодо їх вдосконалення. Процедура рецензування орієнтована на найбільш об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та забезпечує всебічний аналіз її сильних та слабких сторін. До публікації приймаються лише статті, які мають цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню поточних проблем та завдань.

Рецензування рукописів проводиться конфіденційно. Подаючи рукопис до редакції журналу, автори довіряють редакторам результати своїх наукових робіт та творчих зусиль, від яких може залежати їх репутація та кар’єра. Розкриття конфіденційності рецензії рукопису порушує права автора. Редакція не повідомляє інформацію про рукопис (включаючи інформацію про її отримання, зміст, процес рецензування, критику рецензентів та остаточну думку) нікому, окрім авторів та рецензентів. Порушення конфіденційності може статися лише у випадках, коли заявляють про неправдивість чи фальсифікацію матеріалу, у всіх інших випадках її збереження є обов'язковим.

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих норм у матеріалі статті покладається на автора. Відповідальність за перевірку фактів та даних, обґрунтованість висновків та рекомендацій, а також наукового та практичного рівня статті покладаються на автора та рецензента.

 

Особливості та терміни рецензування

 • Автори наукових праць, які не відповідають профілю журналу, отримують інформацію щодо неможливості їх опублікування після проведення попереднього розгляду їх редакторами.
 • Кожна стаття підлягає обов’язковій автоматичній перевірці на плагіат і самоплагіат.
 • Рецензування кожної статті виконують два незалежних рецензенти.
 • Рецензія виконується в так званому “blind review process”, що означає, що автори не можуть ідентифікувати рецензентів.
 • Результати рецензування формуються у затвердженому шаблоні письмово або у електронній формі.
 • Термін виконання рецензії становить 30 робочих днів від дати подачі статті.
 • Редакція передає зауваження рецензентів безпосередньо автору статті (контактній особі).
 • Обґрунтована відповідь на зауваження рецензентів та/або виправлена версія статті подається впродовж 30 календарних днів для повторного рецензування.
 • Термін виконання повторної рецензії становить 10 робочих днів від дати подачі виправленої версії статті.
 • Стаття не підлягає публікації у випадку одержання двох негативних рецензій.
 • У разі принципової незгоди з позицією рецензентів автори можуть звернутись з мотивованим поданням безпосередньо до редакції журналу.