Відкликання публікацій

Загальні положення

 1. Відкликання тексту наукової статті (ретракція) являє собою механізм виправлення опублікованої інформації та оповіщення читачів про те, що опублікована наукова стаття містить серйозні недоліки або помилкові дані, яким не можна довіряти. Недостовірність даних може бути результатом як випадковості, так і усвідомлених порушень.
 2. Ретракція також використовується для попередження читачів про випадки дублювання публікацій (коли автори представляють одні й ті ж дані в декількох публікаціях), плагіату та приховування конфліктів інтересів, які могли вплинути на інтерпретацію даних або рекомендації щодо їх використання.
 3. Основна метаретракції – виправлення опублікованої інформації та забезпечення її цілісності, а не покарання авторів, які вчинили порушення.

Підстави для відкликання статті

Підставами для відкликання статті є порушення етичних принципів журналу.

До числа підстав для відкликання статті відносяться:

 • Наявність значних неправомірних запозичень;
 • Дублювання статті в декількох виданнях;
 • Виявлення в роботі фабрикації або фальсифікацій (наприклад, підтасування даних досліджень);
 • Виявлення в роботі серйозних помилок (наприклад, неправильної інтерпретації результатів), що ставить під сумнів наукову цінність матеріалу;
 • Некоректний склад авторів (включення осіб, що не відповідають критеріям авторства);
 • Прихований конфлікт інтересів (та інші порушення публікаційної етики);
 • Видання статті без згоди усіх авторів;
 • Інші порушення етичних принципів журналу.

Приводом для відкликання статті є:

 • Звернення автора про відкликання статті;
 • Подання головного редактора журналу.

Порядок відкликання статті

 1. Рішення про відкликання статті приймається редакційною колегією журналу за поданням головного редактора журналу. Подання має містити інформацію про наявність підстав для відкликання статті, зазначених цими діючими правилами. Рішення про відкликання статті приймається з урахуванням відповіді автора статті, що обґрунтовує його позицію з питання про відкликання статті (за умови надходження даної відповіді).
 2. Якщо автор/авторський колектив вважають за необхідне відкликати статтю, вони звертаються до редакції, мотивовано пояснивши причину свого рішення. Редакція відповідає авторам і при наявності підстав для ретракції, вона самостійно здійснює ретрагування тексту статті.
 3. Якщо редакціяприймає рішення про відкликання тексту статті на підставі своєї експертизи або інформації, що надійшла до редакції, про це інформується автор/авторський колектив і від автора очікується його думка про обґрунтованість подання головного редактора з питання про відкликання статті. Інформація про ініціатора рефракції не розголошується. Якщо автор/авторський колектив впродовж 30 календарних днів ігнорує запит редакції, редакція має право провести ретракцію публікації без урахування думки автора.
 4. Рішення про відкликання статті оформлюється протоколом засідання Редакційної колегії журналу.
 5. Прийнявши рішення відкликати статтю, редакція вказує причину ретракції (в разі виявлення плагіату – із зазначенням джерела запозичення), а також дату ретракції. Стаття і опис статті залишаються на інтернет-сайті журналу у складі відповідного випуску журналу, але на електронну версію тексту наноситься напис «ВІДКЛИКАНО» та дата ретракції. Ця ж позначка ставиться у статті та у змісті випуску.
 6. Автору (провідному автору в разі колективного авторства) направляється протокол засідання редакційної ради журналу з формулюванням, що обґрунтовує причину відкликання статті.
 7. Редакційною радою журналу одночасно з прийняттям рішення про відкликання статті може бути прийнято рішення про накладення заборони на прийняття до публікації статей від автора ретрагованої статті на певний термін.
 8. Про ретрагування статті розміщується інформація на веб-сайті журналу.