Щодо ефективності використання зернозбиральних комбайнів у різних природно-виробничих умовах

  • V. Dnes Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» https://orcid.org/0000-0002-4166-2276
  • R. Kudrynetskyi Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» https://orcid.org/0000-0001-7742-7617
  • V. Skibchyk Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» https://orcid.org/0000-0001-5724-6691
Ключові слова: система, зерно, виробництво, технологічні комплекси, ефективність, моделювання, параметри

Анотація

Викладено теоретичні дослідження з визначення ефективності використання зернозбиральних комбайнів у різних природно-виробничих умовах України. Для обґрунтування раціонального складу комбайнового парку сільськогосподарських підприємств, який забезпечував би своєчасність виконання робіт зі збирання ранніх зернових культур, розкрито функціональну залежність середньої добової продуктивності кожного комбайна від чинників, які впливають на перебіг технологічного процесу. Також означено чинники, що впливають на темп збирання комбайном ранніх культур на тому чи іншому полі, а саме: швидкість його руху в загінці; тривалість розворотів комбайна в кінці загінок, тривалість вивантаження бункера, частота виникнення та тривалість усунення технологічних відмов. Отримані рівняння регресії оптимального сезонного навантаження для комбайнів КЗС-9-1 «Славутич» і Class Tucano 440 під час їх роботи в зонах Лісостепу та Полісся дають змогу встановити, що найбільший вплив на обсяг сезонного навантаження має врожайність культури. Встановлено, що зі збільшенням врожайності, соломистості та зі зменшенням довжини гону сезонне навантаження знижується. Мінімальне значення питомих експлуатаційних затрат отримуємо для мінімальних значень урожайності та соломистості й максимального значення довжини гону, за яких досягають вищої продуктивності роботи (у перерахунку на одиницю площі) та більш повного використання робочого часу. Проте під час перерахунку затрат на одиницю зібраної продукції спостерігається дещо інша картина – найменші затрати отримуємо за високої урожайності.

Посилання

Adamchuk V. V., Bulhakov V. V. Priorytetni napriamy stvorennia suchasnoi silskohospodarskoi tekhniky. Visnyk ahrarnoi nauky. 2014. № 5. S. 5-10.

Adamchuk V. V., Hrytsyshyn M. I. Systema tekhniko-tekhnolohichnoho zabezpechennia vyrobnytstva produktsii roslynnytstva. Kyiv: Ahrarna nauka, 2012. 416 s.

Adamchuk V. V., Sydorchuk O. V., Myronenko V. H. Systemno-proektni pidstavy upravlinnia parkom mashyn silskohospodarskykh tovarovyrobnykiv. Visnyk ahrarnoi nauky. 2014. № 11. S. 33-40.

Haluzeva uhoda Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy na 2014-2016 rr. URL: http://www.minagro.gov.ua/node/11267.

GOST 23728-88. GOST 23130-88. Tehnika selskohozyaystvennaya. Metodyi ekonomicheskoy otsenki. Moskva: Goskomstandart, 1988. 26 s.

Hrybyniuk O. M. Doslidzhennia umov funktsionuvannia i rozrobka metodu optymizatsii parku zernozbyralnykh kombainiv silskohospodarskoho pidpryiemstva: avtoref. dys. …. kand. tekhn. nauk. Hlevakha, 1994. 16 s.

Hrytsyshyn M. Metodolohichni osnovy komplektuvannia MTP ahrarnykh pidpryiemstv v umovakh obmezhenoho resursnoho zabezpechennia. Mizhvidom. temat. nauk. zb. Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva: Hlevakha, 2014. Vyp. 99, t. 1. S. 392-400.

Hrytsyshyn M. I., Kudrynetskyi R. B., Tsybulia M. H. ta in. Tekhniko-ekonomichna otsinka tekhnolohichnykh kompleksiv mashyn dlia orhanichnoho vyrobnytstva produktsii roslynnytstva. mizhvidom. temat. nauk. zb. Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva: Hlevakha, 2014. Vyp. 99, t. 1. S. 140-150.

DSTU 4397:2005. Silskohospodarska tekhnika. Metody ekonomichnoho otsiniuvannia tekhniky na etapi vyprobuvannia. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2005. 16 s.

Zholnyn Е. V. K dyskussyy o metodyke otsenky эkonomycheskoi эffektyvnosty selskokhoziaistvennoi tekhnyky. Selskokhoziaistvennыe mashynы y tekhnolohyy. 2013. № 3. S. 3-9.

Zavalyshyn F. S. Osnovы rascheta mekhanyzyrovannykh protsessov v rastenyevodstve. Moskva: Kolos, 1973. 319 s.

Kyrtbaia Yu. K. Rezervy v yspolzovanyy mashynno-traktornoho parka. Moskva: Kolos, 1976. 256 s.

Makarchuk O. V. Upravlinnia arkhitekturoiu vyrobnychykh i servisnykh proektiv u prohramakh zbyrannia zernovykh kultur: avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk. Lviv, 2012. 21 s.

Melnyk I. I., Hrechkosii V. D., Marchenko V. V. Optymizatsiia kompleksiv mashyn i struktury mashynno-traktornoho parku ta planuvannia tekhnichnoho servisu. Kyiv: Vyd. tsentr NAU, 2001. S. 5-47.

Metodika opredeleniya ekonomicheskoy effektivnosti tehnologiy i selskohozyaystvennoy tehniki. Moskva: GPUSZ Minselhozproma Rossii, 1998. 256 s.

Mininzon V. I., Tyulenev A. V., Vechernin B. V. Opredelenie optimalnogo sostava mashinno-traktornogo parka v zavisimosti ot pogodnyih usloviy. Traktoryi i selhozmashinyi. 1986. № 3. S. 7-9.

Ormandzhi K. S. Uborka kolosovyih kultur v slozhnyih usloviyah. Moskva: Rosselhozizdat, 1985. 144 s.

Popovich V. K., Belokon N. I., Polyanskaya L. G. Opredelenie ratsionalnogo sostava parka mashin dlya hozyaystv. Mehanizatsiya i elektrifikatsiya selskogo hozyaystva. 1980. № 5. S. 58-59.

Repetov A. P. Optimizatsiya sostava MTP i ego rabotosposobnost. Traktoryi i selhozmashinyi. 1984. № 2. S. 8-10.

Runchev M. S., Lipkovich E. I., Zhukov V. Ya. Organizatsiya uborochnyih rabot spetsializirovannyimi kompleksami. Moskva: Kolos, 1980. 223 s.

Semenov M. I., Yalovnarov V. I., Karibzhanov Zh. S., Danielyan A. A. Optimalnoe planirovanie sredstv mehanizatsii selskogo hozyaystva. Moskva: Rosselhozizdat, 1969. 51 c.

Sydorchuk O. V., Dnes V. I., Skibchyk V. I. Analiz metodiv doslidzhennia ta modelei podii u proektakh na riznykh etapakh planuvannia zbyrannia rannikh zernovykh. Kompiuterno-intehrovani tekhnolohii: osvita, nauka, vyrobnytstvo. 2011. № 7. S.141-144.

Tabashnikov A. T. Optimizatsiya uborki zernovyih i kormovyih kultur. Moskva: Agropromizdat, 1985. 159 s.

Finn E. A., Varshavskyi M. L., Chervatiuk I. Ye. Komplektuvannia mashynno-traktornoho parku kolhospiv i radhospiv. Kyiv: Urozhai, 1989. 176 s.

Habatov R. Sh. Prognozirovanie optimalnyih parametrov i sostava mashinno-traktornogo parka. Kiev: VTs Gosplana USSR, 1969. 75 s.

Tsip Ye. I. Sezonna prohrama kombaina i ryzyk u protsesi tsentralizovanoho zbyrannia rannikh zernovykh: avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk. Lviv, 2002. 18 s.

Iakovenko V. P. Rozvytok materialno-tekhnichnoi bazy APK. Visnyk ahrarnoi nauky. 2004. № 4. S. 45–49.

Опубліковано
2018-12-01
Як цитувати
Dnes, V., Kudrynetskyi, R., & Skibchyk, V. (2018). Щодо ефективності використання зернозбиральних комбайнів у різних природно-виробничих умовах. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження, (22), 99-106. https://doi.org/10.31734/agroengineering2018.01.099
Розділ
Технологічні процеси та ефективне машиновикористання в агроінженерії