Комплект обладнання для вимірювання прискорень

  • R. Krupych Львівський національний аграрний університет
Ключові слова: гілка, плодове дерево, горіхи, прискорення, обладнання, аналогово-цифровий перетворювач, акселерометр

Анотація

Репрезентовано комплект обладнання для вимірювання прискорень, в якому замість осцилографів використовуються аналогово-цифрові перетворювачі (АЦП), які підключаються до портативного персонального комп’ютера (ППК). Серед методів визначення коефіцієнта згасання коливань і частоти вільних коливань дисипативних систем найпростішим є метод реєстрації коливань. Під час виконання дослідів потрібно записати осцилограми прискорень коливань гілки. Для цього й було сформовано комплект обладнання для вимірювання прискорень. Запропоноване обладнання дає змогу записати та обробити осцилограми прискорень коливань гілки, отримати залежності в місці передачі збурювальних зусиль від параметрів процесу знімання плодів.

Посилання

Varlamov H.P. 1978. Machines for fruits harvesting. Moscow: Mashinostroenie.

Semen Ya.V., Shevchuk R.S. and Pidstryhach I.Ya., 2005. Hydraulic drive of fruit shakers with successive suiting on of pneumohydraulic accumulators. Journal of Lviv National Agrarian University: agroengineerig instigations, 9, p. 227-234.

Myroniuk O.S., Dranyi A.V. and Kadykalo G.I., 2001. Conditions of implementation of proportional fruits harvesting. Fruit and berry growing of Russia. Moscow: Russian selection and technological horticulture and nursery science, vol. 8, p. 292-297.

Shevchuk R.S., Krupych O.M., Hoshko Z.O. and Hoshko M.O., 1997. Methodology to study a response function of a fruit tree top. Farm machines: collection of scientific works. Volyn regional department of IAU. Lusk, 3, p. 42-47.

Ivanchenkov V.A. and Tavasiev R.M., 2006. Physical and mechanical properties of a fruit branch. Works of young scientists. Vladikavkaz scientific center RAS and Government of RSO-Alaniia. Vladikavkaz: Terek, 2, p. 104-109.

Iorish Yu.I. 1963. Vibromentry. Moscow: Mashgiz.

Yablonskii A.A. 1977. A course of theoretical mechanics. Moscow: Vysshaia shkola, part 2.

Опубліковано
2017-12-01
Як цитувати
Krupych, R. (2017). Комплект обладнання для вимірювання прискорень. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження, (21), 129-133. Retrieved із http://agroengineering.online/index.php/agro-research/article/view/46
Розділ
Робочі процеси та машини агропромислового виробництва