Керований дебалансний вібропривід спрямованої дії з регулюванням кута напряму вібрації

  • A. Tryhuba Львівський національний аграрний університет
  • P. Lub Львівський національний аграрний університет
  • V. Ptashnyk Львівський національний аграрний університет
  • R. Chubyk Львівський національний аграрний університет
Ключові слова: вібромашина, вібропривід, адаптивна вібромашина, адаптивне керування, керовані вібромашини, резонансні вібромашини

Анотація

Робота присвячена розробці керованого дебалансного віброприводу спрямованої дії з регулюванням кута напряму вібрації. У результаті проведених досліджень існуючих конструктивних рішень керованих віброприводів запропоновано конструктивне рішення, яке дає змогу в адаптивному режимі налагоджувати оптимальне з технологічного погляду значення кута прикладання циклічної вимушувальної сили та автоматично проводити його корекцію в разі зміни маси завантаження робочого органа, характеру роботи робочого органа чи фізико-хімічних параметрів середовища, яке транспортується, сепарується або в якому вібрація використовується для інтенсифікації низки технологічних процесів (наприклад, сушіння у віброкиплячому шарі чи електроосмотичне сушіння для зневоложення дуже вологої сировини, протруювання зерна тощо). Конструктивні особливості розробленого віброприводу дозволяють в автоматичному режимі роздільно (незалежно від кута напряму та амплітуди) керувати частотою циклічної вимушувальної сили з метою забезпечення та підтримування в часі постійного резонансного режиму роботи і, як наслідок, мінімальних енергозатрат на вібропривід. Роздільне (незалежне від кута напряму та частоти) керування амплітудою циклічної вимушувальної сили дебалансного віброприводу на резонансній (власній) робочій частоті адаптивної вібромашини дозволяє за мінімальних енергозатрат на вібропривід проводити автоматичне адаптивне коректування амплітуди коливань робочого органа вібромашини з метою забезпечення стабільності заданих технологічно оптимальних динамічних параметрів робочого органа вібромашини (наприклад, питомої потужності вібраційного поля, питомої роботи вібраційного поля, коефіцієнта перевантаження).

Посилання

Babichev, A. P., & Babichev, I. P. (2008). Osnovy vibratsionnoi tekhnolohii: monografiia. Izd. 2-e, pererab. i dopoln. Rostov-na-Donu: Izd. tsentr DGTU.

Vasiura, A. S. (2001). Elektromahnitni elementy ta prystroi system upravlinnia i avtomatyky: navch. posib. Ch. 3 Elektromahnitni mekhanizmy i vykonavchi prystroi avtomatyky. Vinnytsia: VDTU.

Honcharevych, I. F., & Frolov, K. V. (1981). Teoriia vibratsiinoi tekhniky ta tekhnolohii. Moskva: Nauka.

Kerovanyi zbudzhuvach hvyntovykh kolyvan: A. s. 1442271 A1 SU, MKI B06V 1/16; opubl. 07.12.1988, Biul. № 45.

Chubyk, R. V., Yaroshenko, L. V., Zrailo, N. M. Pat. 117630 Ukraina, MKI B06V 1/16; opubl. 27.08.2018, Biul. № 16.

Povidailo, V. O. (2004). Vibratsiini protsesy ta obladnannia: navch. posib. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lvivska politekhnika".

Taianov, S. A., & Chubyk, R. V. (2008). Analiz kryteriiv dlia keruvannia adaptyvnymy vibratsiinymy tekhnolohichnymy mashynamy. Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni: ukr. mizhvidom. nauk.-tekhn. zb., 43, 99 - 105.

Chubyk, R. V., & Zelinskyi, I. D. (2011). Alhorytm funktsionuvannia adaptyvnoi systemy keruvannia pryvodamy vibromashyny. Tekhnolohichni kompleksy, 4, 55 - 61.

Chubyk, R. V., Zelinskyi, I. D., & Horbatiuk, R. M. (2013). Strukturna skhema adaptyvnoi systemy keruvannia vibropryvodamy rezonansnykh vibromashyn. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol u mashynobuduvanni, 760, 71 - 77.

Chubyk, R. V., & Zelinskyi, I. D. (2015). Identyfikatsiia kryteriiv dlia enerhozberihaiuchoho keruvannia vibropryvodamy adaptyvnykh vibromashyn. Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni: ukr. mizhvidom. nauk.-tekhn. zb., 49, 107 - 111.

Chubyk, R. V., & Zrailo, N. M. (2015). Stabilizatsiia parametriv vibratsiinoho vplyvu za kryteriiem viazkosti vibrokypiachoho sharu. Elektromekhanichni i enerhozberihaiuchi systemy, 29, 52 - 58.

Chubyk, R. V., Skvarok, Yu. Yu., & Zelinskyi, I. D. (2015). Optymizatsiia roboty adaptyvnykh vibratsiinykh tekhnolohichnykh mashyn za kryteriiem rozpovsiudzhennia vibratsii u vibrokypiachomu shari. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol u mashynobuduvanni, 822, 19 - 23.

Chubyk, R. V., & Yaroshenko, L. V. (2011). Kerovani vibratsiini tekhnolohichni mashyny: monohrafiia. Vinnytsia: VNAU.

Chubyk, R. V., & Yaroshenko, L. V. (2008). Metod stabilizatsii tekhnolohichno optymalnykh parametriv vibratsiinoho polia adaptyvnykh vibratsiinykh tekhnolohichnykh mashyn. Vibratsii v tekhnitsi ta tekhnolohiiakh, 51, 57 - 60.

Chubyk, R. V., Yaroshenko, L. V., & Omelianov, O. M. (2012). Identyfikatsiia kryteriiv dlia stabilizatsii shvydkosti horyzontalnoho vibrotransportuvannia. Vibratsii v tekhnitsi ta tekhnolohiiakh, 66, 68 - 71.

Chubyk, R. V., Yaroshenko, L. V., Omelianov, O. M., Omelianov, M. O. (2012). Identyfikatsiia kryteriiu dlia stabilizatsii shvydkosti vertykalnoho vibrotransportuvannia v adaptyvnykh spiralepodibnykh vibratsiinykh tekhnolohichnykh mashyn. Vibratsii v tekhnitsi ta tekhnolohiiakh, 67, 60 - 65.

Yaroshenko, L. V., Dzis, V. H., Chubyk, R. V., & Zrailo, N. M. (2017). Kerovanyi vibropryvod napriamlenoi dii zi sparenymy debalansamy. Tekhnika, enerhetyka, transport APK, 98, 134 - 139.

Yaroshenko, L. V., Chubyk, R. V., & Zrailo, N. M. (2017). Kerovanyi debalansnyi vibrozbudzhuvach dlia avtomatyzovanykh vibratsiinykh mashyn. Tekhnika, enerhetyka, transport APK, 97, 123 - 128.

Yaroshenko, L. V., & Chubyk, R. V. (2008). Metod keruvannia robotoiu adaptyvnykh vibratsiinykh tekhnolohichnykh mashyn. Vibratsii v tekhnitsi ta tekhnolohiiakh, 50, 31 - 36.

Yaroshenko, L. V., Chubik, R. V., Omelianov, O. M., & Omelianov, M. O. (2016). Stabilizatsiia skorosti vibrotransportirovaniya sypuchey zernovoi produktsii. MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture, 18(8), 29 – 35.

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
Tryhuba, A., Lub, P., Ptashnyk, V., & Chubyk, R. (2021). Керований дебалансний вібропривід спрямованої дії з регулюванням кута напряму вібрації. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження, (24), 53-62. https://doi.org/10.31734/agroengineering2020.24.053
Розділ
Машини та робочі процеси агропромислового виробництва

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)