Підвищення ефективності використання стрічкових конвеєрів

  • P. Koruniak Львівський національний аграрний університет
  • S. Baranovych Львівський національний аграрний університет
  • V. Vecherik-Dryzhenko Стрийський фаховий коледж Львівського національного аграрного університету
  • O. Olifer Екологічний фаховий коледж Львівського національного аграрного університету
Ключові слова: крутопохилий конвеєр, стрічка, сипкий вантаж, еластичний елемент, кут природного відкосу

Анотація

Робота присвячена розробці крутопохилого пересувного стрічкового конвеєра. У результаті проведеного літературного аналізу існуючих конструкцій похилих стрічкових конвеєрів запропоновано нескладну конструкцію, яка дозволяє забезпечити переміщення насипного вантажу на кут, більший за кут природного відкосу вантажу, без збільшення робочої вітки транспортера, а також зменшити час на регулювання зміни підйому вантажу, що зменшить собівартість навантажувально-розвантажувальних операцій сипких вантажів. Запропонована конструкція розробленого крутопохилого пересувного стрічкового конвеєра уможливлює переміщення сипкого вантажу завдяки використанню транспортувальної стрічки, виконаної з накладним еластичним елементом, який розміщений на несучій стрічці складкоподібно із заданим кроком і по краях закріплений до неї. За умови транспортування вантажу під кутом, меншим за кут природного відкосу, він рухається суцільним потоком у робочу зону розвантаження. У разі встановлення конвеєра під кутом, більшим за кут природного відкосу, унаслідок відносного руху вантажу стрічкою під дією земного тяжіння (зсуву) накладні еластичні елементи розкриваються та утворюють своєрідні кишені, якими вантаж подається в зону розвантаження, після чого стрічка набуває попередньої форми. Проведено числове експериментальне дослідження в системі Mathcad, де розглянуто вплив зміни продуктивності конвеєра залежно від зміни кута нахилу стрічки конвеєра, а також впливу властивостей сипкого матеріалу, що транспортується. Представлені графічні результати досліджень продуктивності конвеєра за умови нахилу стрічки конвеєра під кутом, меншим від кута природного відкосу матеріалу, а також відображено продуктивність конвеєра за умови його роботи, коли кут нахилу стрічки конвеєра більший від кута природного відкосу матеріалу.

Посилання

Vaison A. A. (1989). Podiomno-transportnye mashyny. Moskva: Mashynostroenye.

Zenkov R. L., Ivashkov Y. Y., & Kolobov L. N. (1980). Mashynу nepererуvnoho transporta. Moskva: Mashynostroenye.

Koruniak P., Baranovych S., & Kovalchuk T. (2014). Shliakhy vdoskonalennia konstruktsii strichkovykh konveieriv. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: аhroinzhenerni doslidzhennia, 18, 245-250.

Koruniak P. S., & Malashchenko V. O. (2015). Sposib rehuliuvannia formy poperechnoho pererizu strichky strichkovoho konveieru. Pidiomno-transportna tekhnika, 1, 48-51.

Pasika V. R., Malashchenko V. O., & Koruniak P. S. (2019). Proektuvannia strichkovykh konveieriv z rozshyrenymy funktsionalnymy mozhlyvostiamy. Materialу ХIV Mizhnarodnoho sympoziumu ukrainskykh inzheneriv-mekhanikiv, 23-24 trav. 2019 r. (рр. 65-67). Lviv: NU “Lvivska politekhnika”.

Pasika V. R., Malashchenko V. O., & Koruniak P. S. (2020). Propozytsii do proektuvannia strichkovykh konveieriv z rozshyrenymy funktsionalnymy mozhlyvostiamy. Pidiomno-transportna tekhnika, 1, 61-66.

Bondariev V. S., Dubynets O. I., Kolisnyk M. P., Bondariev S. V., Horbatenko Y. P., & Barabanov V. Y. (2009). Pidiomno-transportni mashyny. Rozrakhunky pidiimalnykh i transportuvalnykh mashyn: pidruchnyk. Kyiv: Vyshcha shk.

Spyvakovskyi A. O., & Diachkov V. K. (1983). Transportyruiushchye mashyny: Ucheb. posobye dlia mashynostroytelnykh vuzov. 3-e yzd., pererab. Moskva: Mashynostroenye.

Koruniak P. S., Baranovych S. M., & Kovalchuk T. Y. (2014). Pat. 95317. Ukraina, MPK B65G 17/00; opub. 25.12.2014, Biul. № 24.

Koruniak P. S., Hnatchuk P. V., & Buzduha V. I. (2011). Pat. 56890 Ukraina, MPK V65G 25/00; opub. 25.01.11, Biul. № 2.

Chernenko V. D. (1985). Teoriia i raschet krutonaklonnykh konveierov. Leningrad: Yzd-vo LHU.

Shakhmeister L. H., & Dmytryev V. H. (1987). Teoriia i raschet lentochnykh konveierov. Moskva: Mashynostroenye.

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
Koruniak, P., Baranovych, S., Vecherik-Dryzhenko, V., & Olifer, O. (2021). Підвищення ефективності використання стрічкових конвеєрів. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження, (24), 33-38. https://doi.org/10.31734/agroengineering2020.24.033
Розділ
Машини та робочі процеси агропромислового виробництва

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)