ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ТРАВМУВАННЯ ПІД ЧАС ТРАКТОРНИХ РОБІТ НА ОСНОВІ ДЕФЕКТОСКОПІЧНОГО КОНТРОЛЮ

  • O. Voinalovych Національний університет біоресурсів і природокористування
  • V. Tymochko Львівський національний аграрний університет
  • O. Hnatiuk Національний університет біоресурсів і природокористування
  • I. Horodetskyy Львівський національний аграрний університет
Ключові слова: професійний ризик, небезпечна ситуація, логіко-імітаційна модель, дефектоскопічний контроль

Анотація

Наголошено на актуальності встановлення ступеня небезпеки експлуатації мобільної техніки з вичерпаним ресурсом або перевищеним гарантійним терміном експлуатації. Для оцінення залишкового ресурсу техніки пропонується застосовувати ймовірнісні методи, в основу яких покладено максимально повне врахування організаційних і технічних чинників, які описують вплив виробничого середовища на умови експлуатації машин.

Розроблено комплексний метод оцінення професійного ризику за тривалої експлуатації мобільної техніки з урахуванням впливу організаційної (помилки механізаторів і керівників робіт) та технічної (наявність експлуатаційних пошкоджень деталей) груп чинників. Показано, що побудова моделей небезпечних виробничих ситуацій має враховувати багато передумов: помилкові дії працівників, відмови техніки і несприятливі зовнішні впливи виробничого довкілля.

Результати розрахунку елементів логіко-імітаційної моделі процесу перебігу травмонебезпечної ситуації дозволяють оцінити ризик травмування працівників, які експлуатують машинно-тракторні агрегати, зокрема внаслідок накопичення експлуатаційних пошкоджень у відповідальних деталях вузлів. Отримані значення, що відповідають недопустимому професійному ризику, можуть бути підставою для встановлення  нормативних термінів технічного обслуговування спрацьованої мобільної техніки та заміни пошкоджених деталей.

Показано, що порівняльний аналіз розрахункових значень професійного ризику трактористів-машиністів до і після усунення технічних і організаційних недоліків дає змогу виокремити найнебезпечніші елементи виробничої діяльності механізаторів, наочно пояснити їм ризикованість виконання окремих технологічних операцій без технічних засобів захисту та з порушенням чинних вимог безпеки, що дозволить знизити виробничий травматизм.

 

Посилання

Averin, G. V., & Moskalets, V. M. (2008). Analiz opasnostey ammiachnyih kompressornyih ustanovok metodom postroeniya «dereva otkazov». Ekolohichna bezpeka, 3–4, 9–16.

Avramenko, N. L., Berezovetskyi, A. P., Horodetskyy, I. M., Tymochko, V. O., Fedorchuk-Moroz, V. I., Fylypchuk, V. L. … Shcherbiuk, N. Yu. (2019). Bezpeka trudovykh vidnosyn v umovakh reformuvannia ekonomiky Ukrainy: Kol. monohrafiia. Lutsk: IVV Lutskoho NTU.

Aulin, V. V., Kalich, V. M., Hrynkiv, A. V., & Holub, D. V. (2015). Prohnozuvannia zalyshkovoho resursu ahrehativ ta system transportnykh zasobiv silskohospodarskoho vyrobnytstva za yikh tekhnichnym stanom. Konstruiuvannia, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiia silskohospodarskykh mashyn, 45(2), 28–36.

Aulin, V. V., & Kuzyk, O. V. (2014). Dynamichne materialoznavstvo zon tertia detalei silskohospodarskoi tekhniky. Visnyk Zhytomyrskoho Natsionalnoho Ahrarno-Ekolohichnoho Universytetu, 2(45), 4(2), 102–110.

Begun, V. V. (2011). Zadacha opredeleniya tekuschego riska ob'ekta povyishennoy opasnosti. Matematychni mashyny i systemy, 1, 120–126.

Vychuzhanin, V. V., & Rudnichenko, N. D. (2014). Otsenki strukturnogo i funktsionalnogo riskov slozhnyh tehnicheskih sistem. Vostochno-Evropeyskii zhurnal peredovyh tehnologii, 1, 2(67), 18–22.

Horodetskyi, I., Berezovetskyi, A., Horodetska, N., Mazur, I., & Safonov, S. (2014). Vykorystannia metodyk analizu nebezpek protsesiv dlia udoskonalennia upravlinnia okhoronoiu pratsi. Visnyk Lvivskoho Natsionalnoho Ahrarnoho Universytetu: ahroinzhenerni doslidzhennia, 18, 5–8.

Horodetskyi, I. M., Mazur, I. B., Horodetska, N. H., & Berezovetskyi, A. P. (2017). Vplyv obstavyn na formuvannia nebezpechnykh sytuatsii ahrarnoho vyrobnytstva. Visnyk Lvivskoho Natsionalnoho Ahrarnoho Universytetu: ahroinzhenerni doslidzhennia, 21, 162–166.

Yesypenko, A. S., Slipachuk, O. A., & Oberemok, H. O. (2013). Nebezpechni dii pratsivnykiv, yak prychyna neshchasnykh vypadkiv na vyrobnytstvi. Problemy okhorony pratsi v Ukraini. Kyiv: NNDIPBOP, 25, 46–58.

Kopei, B. V., & Martynets, O. R. (2013). Vykorystannia «dereva vidmov» yak metodu strukturnoho analizu shtanhovoi nasosnoi ustanovky. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, 2(47), 62–71.

Moskvina, E. A., Izvekov, Yu. A., Gugina, E. M., & Shemetova, V. V. (2019). Modelnyi analiz harakteristik uscherba slozhnyih tehnicheskih sistem metallurgicheskogo predpriyatiia. Sovremennyie naukoemkie tehnologii, 3-2, 217–221.

Polianskyi, O. S., Voinalovych, O. V., & Motrych, M. M. (2018). Otsinennia nebezpeky ekspluatatsii silskohospodarskykh ahrehativ za danymy defektoskopii detalei. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, 190, 185–192.

Ryzhkov, V. H., Kozhemiakin, H. B., & Manidina, Ye. A. (2015). Vykorystannia «dereva podii» dlia analizu travmatyzmu ta avarii na metalurhiinykh pidpryiemstvakh. Metalurhiia: naukovi pratsi Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 1 (33), 100–104.

Skobtsov, I. G. (2015). Otsenka veroyatnosti bezotkaznoy rabotyi sistemyi ROPS lesozagotovitelnyih mashin c pozitsiy mehaniki razrusheniya. Uchenyie zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta, 4 (149), 89–94.

Tairova, T. M. (2014). Metodolohichni zasady monitorynhu vyrobnychoho travmatyzmu: Monohrafiia. Kyiv: Osnovy.

Tymochko, V. O., Horodetskyi, I. M., & Berezovetskyi, A. P. (2018). Otsinka ryzyku pid chas roboty na metaloobrobnykh verstatakh tokarnoi hrupy. Visnyk Lvivskoho Natsionalnoho Ahrarnoho Universytetu: ahroinzhenerni doslidzhennia, 22, 22–29.

Khalil, V. V., & Hlyva, V. A. (2016). Audyt ryzykiv bezpeky na robochomu mistsi. Tehnologicheskiy audit i rezervyi proizvodstva, 2/3 (28), 12–17.

Popovych, P. V., Liashuk, O. L., Murovanyi, I. S., Dziura, V. O., Shevchuk, O. S., & Myndiuk, V. D. (2016). The service life evaluation of fertilizer spreaders undercarriages. INMATEH Agricultural Engineering, 50 (3), 39–46.

Skorupka, D. (2009). Method of planning construction projects, taking into account risk factors. Operation Research and Decision, 19 (3), 119–128.

Voort, M. M. Van der, Klein, A. J. J., Maaijer, M. de, Berg, A. C. van den, Deursen, J. D. van, & Versoot, N. H. (2007). A quantitative risk assessment tool for the external safety of industrial plants with a dust explosion hazard. Loss Prev. Process Ind., 4–6, 375–386. https://doi.org/10.1016/j.jlp.2007.04.024

Опубліковано
2019-12-12
Як цитувати
Voinalovych, O., Tymochko, V., Hnatiuk, O., & Horodetskyy, I. (2019). ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ТРАВМУВАННЯ ПІД ЧАС ТРАКТОРНИХ РОБІТ НА ОСНОВІ ДЕФЕКТОСКОПІЧНОГО КОНТРОЛЮ. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження, (23), 131-136. https://doi.org/10.31734/agroengineering2019.23.131
Розділ
Інженерія безпеки довкілля та безпеки агропромислового виробництва

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)