СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЕННЯ РИЗИКІВ НЕСВОЄЧАСНОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ В ІНТЕГРОВАНИХ ПРОЕКТАХ

  • A. Tryhuba Львівський національний аграрний університет
  • I. Tryhuba Львівський національний аграрний університет
  • O. Ftoma Львівський національний аграрний університет
  • I. Kondysiuk Львівський національний аграрний університет
  • N. Koval Львівський національний аграрний університет
Ключові слова: інтегровані проекти, управління, ризик, роботи, несвоєчасність

Анотація

Обґрунтовано потребу розвитку науково-методичних засад управління ризиками проектів на підставі використання системного підходу до їх формування. Встановлено, що розгляд інтегрованих проектів з позиції системного підходу дає змогу врахувати ризики та обґрунтувати ефективні їх плани, уникнути можливих помилок, а також розробити досконаліші методи, моделі та алгоритми для прийняття управлінських рішень із врахуванням ризику.

Означено нерозв’язану науково-прикладну задачу розробки системного підходу до оцінення ризиків несвоєчасного виконання робіт в інтегрованих проектах. Виконано аналіз взаємозв’язків між базовими та похідними проектами, які інтегровані між собою.

На підставі використання системного підходу до ідентифікації ризиків інтегрованих проектів обґрунтовано, що цей ризик формується у двох взаємозалежних їх складових (базових та похідних проектах). Кількісне оцінення ризиків інтегрованих проектів потребує моделювання кожного з базових та похідних проектів, що дасть змогу врахувати мінливі системні взаємозв’язки між ними та підвищити точність отриманих результатів.

Розроблена структурна схема формування ризику в інтегрованих проектах. Вона ґрунтується на системному підході до розгляду окремих проектів та використанні принципів системотехніки. Використання запропонованого підходу  забезпечує врахування мінливих системних взаємозв’язків, які лежать в основі ідентифікації ризику.

Обґрунтовано особливості використання ресурсів в інтегрованих проектах.  Встановлено, що для підвищення ефективності управлінського процесу оцінення ризиків несвоєчасного виконання робіт необхідно розробити методи та моделі, які враховуватимуть як мінливі події в кожному з проектів, так і мінливі характеристики їх проектного середовища. Врахування обґрунтованих особливостей під час прийняття управлінських рішень значною мірою вплине на якість розроблення планів реалізації інтегрованих проектів.

 Запропонований системний підхід до кількісного оцінення ризику несвоєчасного виконання робіт в інтегрованих проектах ґрунтується на моделюванні виконання робіт в окремих проектах. Також він передбачає прогнозування мінливих подій, що зумовлюють потребу виконання зазначених робіт. Зміна характеристик розподілу обсягу виконання робіт у часі залежно від територіального розташування ресурсів, що залучаються до виконання базових та похідних проектів, є головною підставою для визначення мінімальної віддалі їх переміщення та своєчасного виконання робіт. Використання запропонованого підходу до оцінення ризиків забезпечує мінімізацію ризику несвоєчасності виконання робіт в окремих зонах реалізації інтегрованих проектів.

 

Посилання

Burkov, V. N., Danev, B. V., & Enaleev, A. K. (1989). Bolshie sistemy: modelirovanie organizatsionnyh mehanizmov. Moskva: Nauka.

Buslenko, N. P. (1978). Modelirovanie slozhnyh sistem. Moskva: Nauka.

Bushuev, S. D. (2010). Tsennostnyi podhod v upravlenii razvitiem slozhnyh sistem. Zbirnyk naukovykh prats Kyivskoho natsionalnoho universytetu budivnytstva ta arkhitektury : Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, 1, 10–15.

Danchenko, O. B. (2014). Ohliad suchasnykh metodolohii upravlinnia ryzykamy v proektakh. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, 1 (49), 16–25.

Druzhinin, V. V., & Kontrov, D. S. (1985). Sistemotehnika. Moskva: Radio i svyaz.

Tryhuba, A., Ftoma, O., Tryhuba, I., Sydorchuk, L., & Boiarchuk, O. (2018). Identyfikatsiia ryzykiv tsinnosti proektiv stvorennia kooperatyviv kormozabezpechennia simeinykh molochnykh ferm. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: Ahroinzhenerni doslidzhennia, 22, 177–186.

Adamchuk, V. V., Sydorchuk, O. V., & Lub, P. M. (2014). Planuvannia proektiv vyroshchuvannia silskohospodarskykh kultur na osnovi statystychnoho imitatsiinoho modeliuvannia: Monohrafiia. Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M. M.

Tymochko, V. O., Padiuka, R. I., & Horodetskyi, I. M. (2016). Strukturna model informatsiinoi systemy pryiniattia rishen z upravlinnia resursamy u portfeli proektiv silskohospodarskoho pidpryiemstva. Visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “KhPI”. Seriia: Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proektamy, 2 (1174), 49–54.

Tryhuba, A. M. (2011). Klasyfikatsiia ta osoblyvosti realizatsii intehrovanykh proektiv ahrarnoho vyrobnytstva. Naukovyi zhurnal Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu: upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka, 8, 197–201.

Tryhuba, A. M. (2017). Systemno-proektni osnovy upravlinnia rozvytkom. tekhnolohichnykh struktur vyrobnytstva molochnoi produktsii: (Dys. … d-ra tekhn. nauk). Odesa.

Tryhuba, A. M., Tryhuba, I. L., Boiarchuk, O. V., & Rudynets, M. V. (2018). Identyfikatsiia konfihuratsii proektnoho seredovyshcha ta proektiv kormozabezpechennia simeinykh molochnykh ferm. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “Kharkivskyi politekhnichnyi universytet”. Seriia: Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proektamy, 1 (1277), 64–68.

Tryhuba, A. M., Sheleha, O. V., Pukas, V. L., & Mykhaliuk, V. M. (2015). Uzghodzhennia konfihuratsii intehrovanykh proektiv ahrarnoho vyrobnytstva. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “Kharkivskyi politekhnichnyi universytet”. Seriia: Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proektamy, 2 (1111), 135–140.

Tryhuba, A. M., Sholudko, P. V., Sydorchuk, L. L., & Boiarchuk, O. V. (2016). Systemno-tsinnisni zasady upravlinnia intehrovanymy prohramamy rozvytku molocharstva na osnovi modeliuvannia. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “KhPI”. Seriia: Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proektamy, 2 (1174), 103–107.

IEE Std 828-1998 [Text] / IEEE Standard for Software Configuration Management Plans, IEEE. (1998).

IPMA Organizational Competence Baseline (IPMA OCB) / IPMA. (2013). Retrieved from www.ipma.world/assets/IPMA-OCB/pdf.

ISO 21500. (2012). Guidance on project management. Retrieved from http://www.projectprofy.ru/.

Krasowski, E., Sydorchuk, O., & Sydorchuk, L. (2015). Modeling and Management of the Technical and Technological Potential in Agricultural Production. Teka: аn international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes, 15 (4), 79–84.

Kutsch, E., & Hall, M. (2010). Deliberate ignorance in project risk management. International Journal of Project Management, 28, 245–255. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2009.05.003

PRIENCE2. Managing successful project with PRIENCE2. London: TSO, 2009. 315 р.

Regulation EU 882/2004. About official control, carried out in order to ensure compliance checks on legislation concerning food and feed, and the rules for the health and welfare of animals. Approved. 2004. From 29.04.2004.

Опубліковано
2019-12-12
Як цитувати
Tryhuba, A., Tryhuba, I., Ftoma, O., Kondysiuk, I., & Koval, N. (2019). СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЕННЯ РИЗИКІВ НЕСВОЄЧАСНОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ В ІНТЕГРОВАНИХ ПРОЕКТАХ. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження, (23), 123-130. https://doi.org/10.31734/agroengineering2019.23.123
Розділ
Інформаційні технології та системи. Управління проектами та програмами в агроінж