ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИКИ ЛАНЦЮГОВО-ПЛУНЖЕРНОГО САДИЛЬНОГО АПАРАТА ЗУБКІВ ЧАСНИКУ

  • Ya. Semen Львівський національний аграрний університет
  • L. Kuzenko Львівський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості
  • O. Semen Львівський національний аграрний університет
Ключові слова: зубок часнику, садильний апарат, параметри апарата, показники садіння

Анотація

У статті подано результати наукових досліджень проблем механізованого садіння часнику і, зокрема, обґрунтування конструкції саджалки. Для умов технологічного процесу садіння зубків часнику з примусовим поштучним їх укладанням у клиноподібну борозенку денцем донизу, а ростком вгору теоретично досліджено взаємодію ролика штока вилки ланцюгово-плунжерного апарата з напрямною, яка має форму дуги кола певного радіуса.

Розглянуто взаємодію ролика, закріпленого на штоці плунжера з напрямною, окресленою по дузі параболи, під час заглиблення вилки з зубком часнику в ґрунт. Встановлено, що для запобігання заклинюванню й усунення надмірного зношування поверхонь, які контактують, у початковий момент взаємодії ролика з напрямною нормаль до неї має проходити вздовж штока вилки. Така умова є обов’язковою незалежно від профілю самої напрямної, яка може мати вигляд дуги кола відповідного радіуса або бути окресленою по дузі параболи.

Дослідженнями підтверджено, що основними кінематичними показниками взаємодії досліджуваних елементів садильного апарата є переміщення, швидкість і прискорення вилки в момент її встромляння разом із зубком часнику в ґрунт.

Отримано теоретичні залежності для визначення основних кінематичних показників характеризованого процесу, які розв’язані числовим методом Рунге–Кутта з наступним графічним відображенням отриманих закономірностей.

Виконано порівняльну оцінку взаємодії ролика, закріпленого на штоці плунжера, з поверхнями напрямних різних профілів. Встановлено, що, незалежно від форм поверхонь досліджуваних напрямних, переміщення вилки в часі взаємодії ролика штока ланцюгово-плунжерного садильного апарата з ними описуються теоретичними кривими, що мають поліноміальну закономірність.

Досліджено, що зміна швидкості руху вилки у вертикальному напрямку під час взаємодії ролика з напрямною у вигляді дуги кола має прямо пропорційну залежність від часу їх контакту. Для напрямної у вигляді параболи зміна швидкості вилки в часі відображається графічно у вигляді вигнутої кривої.

Встановлено, що прискорення вилки в момент контакту ролика з напрямними різко зростає незалежно від форм їх поверхонь.

 

Посилання

Artobolevskiy, I. I. (1965). Teoriya mehanizmov. Moskva: Nauka.

Baranov, G. G. (1966). Kurs teorii mehanizmov i mashin. Moskva: Mashinostroenie.

Vasilenko, P. M., & Vasilenko, V. P. (1980). Metodika postroeniya raschetnkih modelei funktsionirovaniia mekhanicheskikh sistem. Kiev: USHA.

Vasylenko, P. M. (1998). Osnovy analitychnykh metodiv zemlerobskoi mekhaniky. Kyiv: NAU.

Kaleniuk, P. I., Bakalets, V. A., Bakalets, I. I., Horbachova, N. V., & Sokhan, P. L. (2000). Vstup do chyslovykh metodiv: Navch. posib. dlia vyshch. zakl. Osvity. Lviv: Derzh. un-t “Lviv. Politekhnika”.

Horiachkin, V. P. (1968). Sobranie sochinenii (T. 1–3). Izd. 2-e. Moskva: Kolos.

Zaika, P. M. (2002). Mashyny dlia sivby ta sadinnia. B Teoriia silskohospodarskykh mashyn (T. 1, ch. 2, s. 452). Kharkiv: Oko.

Kuzenko, D. V., & Semen, O. Ya. (2017). Mashyna dlia sadinnia zubkiv chasnyku. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: Ahroinzhenerni doslidzhennia, 21, 115–119.

Pavlovskyi, M. A. (2004). Teoretychna mekhanika: Pidruchnyk. 2-he vyd., stereotyp. Kyiv: Tekhnika.

Samarskii, A. A., & Hulin, A. V. (1989). Chislennyie metodyi. Moskva: Nauka.

Sevostianov, I. V. (2014). Teoriia tekhnichnykh system: Рidruchnyk. Vinnytsia: VNTU.

Semen, O. Ya. (2018). Obhruntuvannia sposobu sadinnia chasnyku mashynoiu z lantsiuhovo-plunzhernym sadylnym aparatom. Perspektyvy i tendentsii rozvytku konstruktsii ta tekhnichnoho servisu silskohospodarskykh mashyn i znariad: Мaterialy IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Zhytomyr, 28-29 berez. 2018 r.) (c. 27–29). Zhytomyr.

Semen, O. Ya. (2018). Sadzhalka zubkiv chasnyku. Molod ta silskohospodarska tekhnika u XXI storichchi: Мaterialy IV Mizhnarodnoho forumu molodi (Kharkiv, 5-6 kvit. 2018 r.) (c. 17). Kharkiv: KhNTUSH.

Semen, O. Ya., Kuzenko, D. V., & Semen, Ya. V. (2018). Teoretychni doslidzhennia parametriv systemy “baraban – zubok chasnyku – vylka” sadzhalky chasnyku. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: Ahroinzhenerni doslidzhennia, 22, 77–85.

Semen, Ya. V., & Nishchenko, I. O. (2005). Analitychna model pidsystemy “hidrodvyhun – vibrozburiuvach kolyvan”. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: Ahroinzhenerni doslidzhennia, 9, 222–227.

Semen, Ya. V., Shevchuk, R. S., Ripka, I. I., & Nishchenko, I. O. (2008). Teoretychnyi analiz vzaiemodii elementiv systemy “enerhetychnyi zasib – strushuvach – derevo”. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: Ahroinzhenerni doslidzhennia, 12(1), 291–297.

Shevchuk, R. S., Myroniuk, O. S. (2000). Model protsesu rozghonu systemy “dvyhun – strushuvach – derevo”. Silskohospodarski mashyny, 6, 201–208.

Kuzenko, D. V, Krupych, O. М., & Semen, Ya. V. (2017). Features of mathematical modeling of mechanized operations for corn harvesting. MOTROL Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 19(2), 41–45.

Malkov, V., Vlasova, A., Nosko, P., & Stavitskyi, V. (2011). Method of the dynamic analysis of mechanism. TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, XI A, 145–150.

Semen, O., Kuzenko, D., & Semen, Ya. (2017). A machine for oriented planting of garlic teeth. ТЕКА Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 17(2), 55–60.

Опубліковано
2019-12-12
Як цитувати
Semen, Y., Kuzenko, L., & Semen, O. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИКИ ЛАНЦЮГОВО-ПЛУНЖЕРНОГО САДИЛЬНОГО АПАРАТА ЗУБКІВ ЧАСНИКУ. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження, (23), 35-42. https://doi.org/10.31734/agroengineering2019.23.035
Розділ
Машини та робочі процеси агропромислового виробництва

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)