ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до розміщення наукових публікацій на сторінках журналу «Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження» (ISSN 1729-3774).

Матеріали до публікації у черговому номері (№24 за 2020 рік, буде опубліковано у грудні) приймаються до 31.08.2020 року! Публікації безоплатні.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України із технічних наук (наказ МОН № 241 від 09.03.2016 р.) та індексується в наукометричній базі Google scholar.

Мова публікацій: українська, англійська.

Кожній публікації обов’язково присвоюють індекс Digital Object Identifier(DOI).

До розгляду приймаються лише оригінальні теоретичні, методологічні, експериментально-дослідницькі статті та огляди, які актуальні для агропромислового виробництва та раніше не публікувались, а також не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні).

Тематика статей повинна відповідати рубрикам журналу:

  1. Фізико-механічні та технологічні властивості сільсько-господарських матеріалів і сировини.
  2. Машини та робочі процеси агропромислового виробництва.
  3. Технологічні процеси та ефективне машиновикористання в агроінженерії.
  4. Енергетика агропромислового комплексу.
  5. Електротехнічні комплекси та системи агропромислового виробництва.
  6. Надійність і технічний сервіс машин.
  7. Моделювання машин, процесів і систем в агроінженерії.
  8. Інформаційні технології та системи. Управління проектами та програмами в агроінженерії.
  9. Інженерія безпеки довкілля та безпеки агропромислового виробництва.

 

Детальна інформація про журнал і вимоги до оформлення статей наведені на сторінці журналу http://agroengineering.online/index.php/agro-research/about/submissions

Статті, оформлені згідно вимог слід подавати в електронному вигляді через офіційний сайт журналу.