ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до розміщення наукових публікацій на сторінках журналу «Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження» (ISSN 2411-3662), №25, 2021р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», згідно наказу МОН № 409 від 17.03.2020 р. за спеціальностями:  122 - Комп’ютерні науки, 126 - Інформаційні системи та технології, 133 - Галузеве машинобудування, 208 - Агроінженерія, 274 - Автомобільний транспорт та наказу МОН №886 від 02.07.2020 р. для спеціальності  141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Видання індексується в науково-метричних базах Index Copernicus та Google scholar.

Періодичність видання – один раз на рік.

Мова публікацій: українська, англійська.

Публікації безоплатні.

Кожній публікації обов’язково присвоюють індекс Digital Object Identifier(DOI) – вартість  75 грн.

Матеріали приймаються до 28.05.2021 року!

Публікація Вісника (№25) – вересень 2021 року!

До розгляду приймаються лише оригінальні теоретичні, методологічні, експериментально-дослідницькі статті та огляди, які актуальні для агропромислового виробництва та раніше не публікувались, а також не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні).

Тематика статей повинна відповідати рубрикам журналу:

  1. Фізико-механічні та технологічні властивості сільсько­господарських матеріалів і сировини.
  2. Машини та робочі процеси агропромислового виробництва.
  3. Технологічні процеси та ефективне машиновикористання в агроінженерії.
  4. Енергетика агропромислового комплексу.
  5. Електротехнічні комплекси та системи агропромислового виробництва.
  6. Надійність і технічний сервіс машин.
  7. Моделювання машин, процесів і систем в агроінженерії.
  8. Інформаційні технології та системи. Управління проектами та програмами в агроінженерії.
  9. Інженерія безпеки довкілля та безпеки агропромислового виробництва.