Збірник наукових праць «Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження» є періодичним фаховим науково-технічним виданням, де висвітлюються актуальні проблеми механізації та енергетики АПК, технології та обладнання харчових і переробних виробництв, використання автомобільного транспорту, планування й управління проектами агропромислового виробництва, моделювання та інформаційних технологій галузі, екологічної безпеки та безпеки праці в агропромисловому виробництві.

Засновником збірника «Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження» є Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України.

ISSN 2411-3662 (Print).

Рік заснування: 1997.

Періодичність: один рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:Серія КВ, № 11889-760ПР від 26.10.2006 р.

Індексується в наукометричних базах даних: Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Crossref.

Адреса редакції: вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, Жовківський  район, Львівська область, Україна, 80381.

Телефон редакції: (032)22-42-904

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України за № 241 від 09.03.2016 р. «Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження» належить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних наук.

У збірнику публікуються результати наукових досліджень учених вищих навчальних закладів та наукових установ України, зарубіжних учених, аспірантів, докторантів, спеціалістів агропромислового комплексу, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи.

До складу редакційної колегії входять провідні науковців України та зарубіжних країн.

За період 1997-2019 рр. у збірнику наукових праць опублікували свої роботи близько 1800 авторів, з яких біля 140 – закордонні вчені та дослідники.

Усі опубліковані матеріали проходять процедуру попереднього рецензування.

Кожній статті присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).

Друкована версія журналу поширюється серед провідних наукових та навчальних центрів України та закордону. Здійснюється розсилка обов’язкових примірників до Книжкової палати України та основних наукових бібліотек України.

Редакція збірника практикує політику відкритого доступу до опублікованих матеріалів тому поряд з друкованим варіантом повнотекстові статті збірника безстроково розміщуються на його офіційному сайті. Завдяки цьому реалізується одна із складових концепції видання, яка передбачає необхідність його поширення до максимально широкої читацької аудиторії. Кожен бажаючий, зайшовши на сторінку збірника, зможе скачати будь-який номер і почерпнути з нього необхідну інформацію, а також ознайомитися з усіма матеріалами, які в ньому публікуються.