Серія «Агроінженерні дослідження» вісника Львівського національного аграрного університету видається щорічно починаючи з 1997 року (рис. 1) та внесена до переліку наукових фахових видань: вперше у 2001 році (перелік №8, бюлетень ВАК України, 2001), вдруге – у 2010 році (перелік №3, бюлетень ВАК України, 2010, №6). Зараз серія «Агроінженерні дослідження» вісника Львівського національного аграрного університету є фаховим виданням (наказ МОН № 241 від 09.03.2016 р.).

За період 1997-2017 рр. у збірнику наукових праць опублікували свої роботи близько 1800 авторів, з яких біля 140 – закордонні вчені та дослідники.

 

Рисунок – Публікації наукових праць у віснику ЛНАУ серія «Агроінженерні дослідження» за період 1997-2017 роки.

Загальна кількість публікацій за період видання серії «Агроінженерні дослідження» становить 1645 (у тому числі, поданих з Львівського НАУ – 989, з інших вузів та науково-дослідних інститутів і установ України – 523, з за кордону – 133). Середня кількість публікацій у кожному номері складає понад 70 статей. Найбільша кількість статей (242 од.) була опублікована у 2008 році.